Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Met uw (aan-)betaling aan “La Tulipe” bevestigt u met de hieronder vermelde voorwaarden akkoord te gaan:

1. Reserveren

1.1 Reserveren kan telefonisch, via internet of schriftelijk. Deze reservering is pas definitief na bevestiging van ontvangst van 25% van de totale huursom binnen 2 weken na reservering.

1.2 Het restant van de huursom dient 6 weken voor aankomstdatum voldaan te zijn. Bij reservering binnen deze 6 weken dient de huursom in één geheel betaald te worden.

1.3 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald, de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 2).

1.4 Bij het niet, niet volledig, danwel niet tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen door de huurder, behoudt “La Tulipe” het recht zonder teruggave van eventueel eerder gemaakte aanbetalingen door huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

2. Annuleringsvoorwaarden

2.1 Annuleringen door huurder dienen schriftelijk of telefonisch te worden doorgegeven aan “La Tulipe”. “La Tulipe” zal na ontvangst een annuleringsbevestiging zenden.

2.2 Bij annulering door huurder tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 25% van de totale huursom in rekening gebracht.

2.3 Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.

2.4 Huurder wordt aangeraden zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Aansprakelijkheid huurder en waarborgsom

3.1 Tijdens verblijf in de gite “La Tulipe” is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren, en zal schade veroorzaakt door toedoen van huurder en/of reisgenoten, evenals bezoekers, terstond geheel door huurder vergoed dienen te worden aan de verhuurder.

Daarom dient bij aankomst een waarborgsom van € 100,- bij de verhuurder gedeponeerd te worden welke bij vertrek, na aftrek van evt. kosten ontstaan door breuk of beschadiging, wordt terugbetaald.

4. Aansprakelijkheid “La Tulipe”

4.1 “La Tulipe” kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of opgelopen door huurders, reisgenoten en/of bezoekers van de vakantiewoningen.

5. Spelregels

5.1 Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaatsen deponeren.

5.2 Huisdieren zijn welkom na overleg.

5.3 Roken is in de gîtes niet toegestaan.

5.4 Het in de gîte-beschrijving genoemde aantal personen dat in de gîtes ondergebracht kan worden is limitatief. In overleg met de verhuurder is het mogelijk hiervan af te wijken.

5.5 Huurder kan op de eerste huurdag vanaf 15.00 uur de gîte betrekken en dient deze de laatste dag uiterlijk 10.00 ’s ochtends te verlaten.